El-gulvvarme

Fejl på din el-gulvvarme?

Er der fejl på din el-gulvvarme, og ønsker du hjælp til at finde synderen, kan du roligt kontakte Gazelle Electric. Vi har mere end 10 års erfaring med reparation af el-gulvvarme, som vi drager nytte af, når vi skal finde fejlen på dit el-gulvvarmekabel.

Gazelle Electric reparerer og lokaliserer alle former for gulvvarme - blandt andet gulvvarmekabler. Lokaliseringen af el-gulvvarmesystemer foregår ved anvendelse af termografisk udstyr, som effektivt og præcist sporer fejlkilden. Det gør det nemt for os at finde og reparere fejlen i dit el-gulvvarmesystem.

Arbejdsproceduren for fejlfinding i el-gulvvarme vil typisk være således:
- Vi lokaliserer fejlen.
- Gulvvarmekablet blotlægges ved fejlstede - dvs. at fliser og beton omkring det defekte kabel tages op.
- Reparation af kabel samt evt. yderligere fejlsøgning på el-gulvvarmekablet.
- Gulvvarmekabel efterprøves.

Hos Gazelle Electric reparerer vi el-gulvvarme af følgende fabrikater: Devi, Evers, Heatcom, Jo-El, Reychem, NKT, Nobiflex, m.fl.

Sommetider kan det kan være en udfordring at nå frem til den defekte el-gulvvarme, og det kan blive nødvendigt at flytte f.eks. skabe, opvaskemaskiner og lignende, hvis der ligger el-gulvvarmekabler herunder.

Kan el-/varmekabler til el-gulvvarme repareres?

De fleste gulvvarmekabler og el-gulvvarmekabler kan repareres. El-gulvvarme kan f.eks. være lagt forkert ned i betonen eller direkte i isoleringen, hvilket er uhensigtsmæssigt, da kablet derved ikke kan komme af med varmen. Det vil på sigt skade kablet og medføre fejl i din el-gulvvarme. Fejl på el-gulvvarmekabler kan også vise sig ved, at fejlstrømsrelæet slår fra, at sikringerne springer eller ved en total afbrydelse af gulvvarmekablet.

Hos Gazelle Electric har vi stor erfaring med reparation af gulvvarme af enhver art. Oplever du fejl på din el-gulvvarme, kan du derfor trygt kontakte os. Fejlstedet findes præcist ved hjælp af termografiudstyr. Ønsker du et uforpligtende tilbud - så kontakt os.