Fejlfinding

 

Fejl på elgulvvarme - hvorfor?

Fejl kan f.eks. opstå ved manglende gennemgang eller overgang i kablet, hvilket viser sig ved udkobling af HFI/HPFI-relæet.

 

Hvorfor går kablet først i stykker nu?

Næsten alle gulvvarme-kabler eller elgulvvarme-kabler kan repareres, men de kan være lagt forkert ned i betonen. F.eks. ses det nogle gange, at gulvvarmekablerne ligger direkte i isoleringen, og det er ikke hensigtsmæssigt, da et elgulvvarmekabel ikke kan komme af med varmen. Det kan faktisk derfor blive for varmt, hvilket kan skade kablet på længere sigt.

Kan alle gulvvarmekabler repareres?

I de fleste tilfælde er dette muligt.
Vi har repareret gulvvarmekabler, som er udlagt i betonen i 1967, og som efter reparationen kom til at virke upåklageligt. Det påstås, at gulvvarmekabler ikke kan repareres, men vi har stor erfaring og beviser det modsatte. Har du fejl på din elgulvvarme, kan du derfor trygt ringe til os.

Vi har speciale i sporing samt reparation af defekte gulvvarmekabler. For nøjagtig lokalisering af fejl, anvendes bl.a. termokamera, diverse måleudstyr, en del erfaring samt stor tålmodighed.

Procedure for fejlfinding

Normalt vil arbejdsgangen være således:
- Fejlen lokaliseres.
- Gulvvarmekablet blotlægges ved fejlstedet, dvs. fliser samt beton tages op omkring det defekte kabel for reparation.
- Reparation af kabel samt evt. yderligere fejlsøgning.
- Gulvvarmekabel efterprøves.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at flytte f.eks. skabe, opvaskemaskine, eller lignende, hvis der ligger gulvvarmekabler herunder.

Det er også muligt at lokalisere intakte gulvvarmekabler eller gulvvarmeslanger i forbindelse med ombygning eller f.eks. udskiftning af toilet, hvor det nøjagtig kan bestemmes, hvor i gulvet der kan bores uden risiko for beskadigelse af eksisterende gulvvarme. Her er det en forudsætning, at gulvvarmen er slukket mindst 24 timer før lokalisering.